web counter

Piaseczno, Województwo mazowieckie, Polen

   
 

334 256 PLN

Wohnung zu verkaufen

Verfügbar ab 26.10.2016

X GUp 171/16; Syndyk ogłasza przetarg

Aktualisiert: 22.09.2016. Aufrufe: 6791

ID Ref # 13727


Anzeigentyp: 
Ohne Vermittler
Beschreibung: 
Syndyk masy upadłości Izabeli Bieńko, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 171/16 ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu nr 7 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Mysiadle przy ulicy Borówki 15, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00428904/5.
Minimalna cena sprzedaży wynosi 334.256,00 zł brutto (trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych).
Zainteresowani powinni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium na rachunek sprzedającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2016 roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2016 roku o godz. 09:00 w gmachu Sądu w sali nr 120.
Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Pięciolinii 3, adres mailowy: oferty@wydrzynska.com.pl
Wohnung für Verkauf, 0m2, 334256 PLN, Piaseczno, Województwo mazowieckie 
#pi1 #Wohnung #Piaseczno