web counter

Piaseczno, Województwo mazowieckie, Polen

   
 

168 490 PLN

Wohnung zu verkaufen

Verfügbar ab 16.01.2017

X GUp 459/15; Syndyk sprzeda udział

Aktualisiert: 16.01.2017. Aufrufe: 7222

ID Ref # 14589


Anzeigentyp: 
Ohne Vermittler
Zimmer:
2
Beschreibung: 
Syndyk masy upadłości Piotra Dziewońskiego, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 459/15 obwieszcza o przetargu na sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 61 przy ul. Staszica 42 położonego w Piasecznie, z którym związane jest prawo do miejsca parkingowego nr 3, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą WA5M/00425091/1.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 168.490,00 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2017 roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadium w wysokości 17.000,00 zł, (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości).

Otwarcie ofert nastąpi 30 stycznia 2017 roku o godz. 9:30 w gmachu Sądu w sali nr A120.

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Pięciolinii 3, adres email: oferty@wydrzynska.com.pl
Wohnung für Verkauf, 2 Zimmer, 0m2, 168490 PLN, Piaseczno, Województwo mazowieckie 
#pi1 #Wohnung #Piaseczno