web counter

Piaseczno, Województwo mazowieckie, Polen

   
 

222 228 PLN

Wohnung zu verkaufen

Verfügbar ab 27.01.2017

X GUp 171/16; Syndyk sprzeda mieszkanie

Aktualisiert: 27.01.2017. Aufrufe: 6566

ID Ref # 14663


Anzeigentyp: 
Ohne Vermittler
Zimmer:
3
Beschreibung: 
Syndyk masy upadłości Izabeli Bieńko, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 171/16 obwieszcza o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 stanowiącego odrębną nieruchomość, położoną w Mysiadle przy ulicy Borówki 15, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00428904/5 wraz z udziałem (2/155) w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr ewid. 140/11 oraz 13/11 obręb 0019 MYSIADŁO, dla których Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą WA5M/00406874/5.

Cena minimalna sprzedaży 222.228,00 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych) brutto, przy czym na nieruchomości przypada odpowiednio: 216.000,00 zł (WA5M/00428904/5) oraz 6.226,00 zł (WA5M/00406874/5).

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 marca 2017 roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadium w wysokości 23.000,00 zł (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości).

Otwarcie ofert nastąpi 10 marca 2017 roku o godz. 15:00 w gmachu Sądu w sali nr 119.

Warunki przetargu można uzyskać w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A oraz w Biurze Syndyka, po wcześniejszym wystosowaniu zapytania na adres email: oferty@wydrzynski.com.pl

Operat szacunkowy dotyczący oferowanej nieruchomości dostępny jest do wglądu w gmachu w/w Sądu.
Wohnung für Verkauf, 3 Zimmer, 0m2, 222228 PLN, Piaseczno, Województwo mazowieckie 
#pi1 #Wohnung #Piaseczno