web counter

Osiedle nr 8, Nowy Dwór Mazowiecki, Województwo mazowieckie, Polen

   
  1  von   

97 752 PLN

Wohnung zu verkaufen

Verfügbar ab 23.10.2018

Aktualisiert: 23.10.2018. Aufrufe: 2239

ID Ref # 17391


Anzeigentyp: 
Ohne Vermittler
Wohnfläche:
56 m2
Preis pro Meter:
1745 PLN ⁄ m2
Beschreibung: 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej

Lokalu mieszkalnego nr 10 zlokalizowanego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Osiedle nr 8 w Nowym Modlinie, gminie pomiechówek, powiat nowodworski wraz z udziałem 147/7269 w częściach wspólnych budynku i w prawie współwłasności działki gruntu, na której zlokalizowanej jest budynek. Lokal mieszkalny o powierzchni 56.57 m2 składa się z 2 pokoi, łazienki, kuchni, w. c., przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 12,05m2.

należącej do dłużnika: Stefan Wójtowicz
położonej: 05-180 Nowy Modlin, Osiedle 8/10
dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1N/00047483/5
Suma oszacowana wynosi 146 628,00 zł, zaś cena wywoławcza jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 97 752,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 662,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa budowlanego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA w Nowym Dworze Mazowieckim 90 12403480 1111 0010 0930 4966.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19 pok. sekret odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim

Maciej Gierszewski
Kancelaria Komornicza, Jana Nałęcza 37, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. (0-22) 775-69-60 / fax.
Wohnung für Verkauf, 56m2, 97752 PLN, Osiedle nr 8, Nowy Dwór Mazowiecki, Województwo mazowieckie 
#pi1 #Wohnung #Nowy Dwór Mazowiecki