web counter

Babinicza 8, Kraków, Województwo małopolskie, Polen

   
  1  von   

165 300 PLN

Wohnung zu verkaufen

Verfügbar ab 27.11.2018

Aktualisiert: 27.11.2018. Aufrufe: 4034

ID Ref # 17488


Anzeigentyp: 
Ohne Vermittler
Beschreibung: 
OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31 stycznia 2019r. o godz. 11:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Sali D-28 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:
lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul. Babinicza 8 w Krakowie, dla którego Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi kw o numerze KR1P/00288288/9.

Lokal mieszkalny o pow. 38,2 m2 i komórce lokatorskiej o pow. 5,10m2. Składa się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki i przedpokoju.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 220.400,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte ceny oszacowania tj. kwotę 165.300,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 23.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 18 stycznia 2019r. o godzinie 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza
ul. Cystersów 14/21, 31-553 Kraków
Tel: (12) 412 99 14
Wohnung für Verkauf, 0m2, 165300 PLN, Babinicza 8, Kraków, Województwo małopolskie 
#pi1 #Wohnung #Kraków