web counter

Pobożnego 7, Trzebnica, Województwo dolnośląskie, Polen

   
  1  von   

150 971 PLN

Wohnung zu verkaufen

Verfügbar ab 02.06.2019

4 - pokojowe mieszkanie w Trzebnicy

Aktualisiert: 12.06.2019. Aufrufe: 2056

ID Ref # 17896


Anzeigentyp: 
Ohne Vermittler
Baujahr: 
2000
Zimmer:
4
Wohnfläche:
75 m2
Preis pro Meter:
2012 PLN ⁄ m2
Stockwerk:
2 Etage
Etagen insgesamt:
2 Etagen
Beschreibung: 
Syndyk masy upadłości Joanny Sobolewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , zamieszkałej w Trzebnicy, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 99/17, działając na podstawie zezwolenia Sędziego-komisarza, wydanego zgodnie z art. 213 ust. 1 w zw. z art. 206 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.), a także na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedaży, sprzeda z wolnej ręki:

- udział w wysokości 50% nieruchomość w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Trzebnicy (kod pocztowy 55-100), przy ul. Pobożnego 7/3, o pow. 75,41 m², składającego się z dwóch przedpokoi, czterech pokoi, kuchni i łazienki, a także pow. pomocniczej 5,92 m², dla którego Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00027778/9, za cenę nie niższą niż 150.971,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden 00/100) brutto.

1. Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data wpływu) na adres biura syndyka znajdującego się we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok. 29, (kod pocztowy: 53- 201), w terminie do 4 lipca 2019.
2. Oferta musi być zgodna z warunkami Regulaminu Sprzedaży, w zapieczętowanej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty.
3. Oferowaną nieruchomość można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres email.
4. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
5. Wadium płatne jest na rachunek bankowy masy upadłości: 29 1020 5242 0000 2102 0415 8283.
6. Szczegółowe informacje i Regulamin Sprzedaży można uzyskać w sekretariacie biura syndyka pod adresem wskazanym powyżej czynnym w dni powszednie w godzinach od 8 do 15.30. Informacje dostępne są też na stronie voymar.pl.
7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 5 lipca 2019.
8. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.
Wohnung für Verkauf, 4 Zimmer, 75m2, 150971 PLN, Pobożnego 7, Trzebnica, Województwo dolnośląskie 
#pi1 #Wohnung #Trzebnica